Informacija eksternams

BRANDOS EGZAMINAI 2023-2024 m. m. Svarbu žinoti:

  • Eksternai, nepateikę prašymo iki š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.
  • Brandos egzaminai laikomi brandos egzaminų centruose (pridedama).
  • Brandos egzaminų tvarkaraštį (pridedama) tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar (ir) karantiną, švietimo, mokslo ir sporto ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.
  • Reikalavimai kandidatams ir atsakomybė pridedami.
  • Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos: pagrindinė ir pakartotinė. Sesijų pradžia sutampa su egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės ir pakartotinės sesijų pirmojo egzamino ar jo dalies data.
  • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu Gimnazijos vadovo įsakymu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas pakartotinei sesijai, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo X skyriumi.
  • Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas gimnazijos direktoriui gali pateikti per dvi darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.
  • Valstybinių brandos egzaminų apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos ne vėliau kaip per tris savaites.

Daugiau informacijos:

 

Brandos egzaminų klausimais gimnazijoje konsultuoja:

direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė: tel. 8 682 18478, el. p. RimaK@antgim.lt

 

Nepamirškite padėkoti autoriui