Gerosios patirties sklaida

2024 m. vasario 20 d. Vilniaus Žvėryno gimnazijos metodinė taryba organizavo metodinę konferenciją „Mokymo(-si) patirtis ugdymo procese. Ugdomosios veiklos taikant atnaujintą ugdymo turinį“. Konferencija vyko nuotoliniu būdu. Joje Vilniaus miesto mokytojai dalijosi gerąja patirtimi dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas: matematikos, biologijos, ekonomikos ir verslumo, gyvenimo įgūdžių, dailės, menų ir technologijų pamokose. Konferencijoje apžvelgta EdTech. BETT 2024 paroda, vykusi Londone sausio 23-26 dienomis, aptartos pagalbinės priemonės dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais.

Smagu, kad į šią konferenciją buvo pakviestos ir savo pranešimus skaitė ir VAG mokytojos:

  • matematikos mokytoja metodininkė Inga Jomantienė („Universalus dizainas mokymuisi (UDM) matematikos pamokose“);
  • biologijos mokytoja Ieva Petrauskaitė („Gyvenimo įgūdžių programa ir praktinis įgyvendinimas“).
  • šokio mokytojas Jonas Malinauskas („Atnaujintų programų taikymas menų ir technologijų dalykų pamokose: teigiami ir neigiami aspektai“).

Džiaugiamės galėdami pasidalinti savo patirtimi ir pasimokyti iš kitų.

Konferencijos akimirkas rasite čia.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos