Gimnazijos ugdymo karjerai specialistė dalyvavo stažuotėje Švedijoje

 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos ugdymo karjerai specialistė Gintarė Kolesnikova 2023 m. gegužės 8–11 dienomis dalyvavo 4 dienų stažuotėje/pažintiniame vizite „Methods, tools and best practice in guidance in Gothenburg“ Švedijoje, Geteborgo (Gothenburg) mieste.

Pažintinis vizitas įgyvendintas bendradarbiaujant su  Švietimo mainų paramos fondu, kuris  įgyvendina projektą „Euroguidance“ (http://www.euroguidance.lt/).

Pagrindinis projekto tikslas – profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje.

Nuo 2020 m. „Euroguidance“ projektas yra tarptautinio bendradarbiavimo tinklo „Academia“ narys. „Academia“ karjeros specialistams siūlo profesinio tobulinimosi galimybes Europoje, dalyvaujant tinklo narių organizuojamuose pažintiniuose vizituose.

Stažuotei buvo atrinkti 2 Lietuvos karjeros specialistai.  Vykusiame pažintiniame vizite dalyvavo atstovai iš Vokietijos (4 dalyviai), Ispanijos (1 dalyvis), Prancūzijos (2 dalyviai), Liuksemburgo (1 dalyvis), Estijos (1 dalyvis). Stažuotės dalyviai lankėsi Karjeros centre Geteborge (Career Guidance Center Gothenburg), įvairiose mokyklose, gimnazijose, suaugusiųjų rengimo centruose, kuriuose vykdomas profesinis orientavimas.

Pažintinio vizito Geteborge „Methods, tools and best practice in guidance in Gothenburg" dalyviai (nuo kairės): Ispanija - Elena, Liuksemburgas - Ken, Lietuva – Indrė ir Gintarė, Estija – Margit, Švedija – Tina, Prancūzija - Johannes, Vokietija – Sonia, Ina, Prancūzija – Florian, Vokietija – Francii.

Mokymosi aplinka Geteborge, Švedijos mieste, kuris išsiskiria savo unikalumu profesinio orientavimo srityje iš visos likusios Švedijos, kėlė lengvumo, paprastumo  jausmą, o ugdymo karjerai specialistai žavėjo laisvu ir betarpišku bendravimu su jaunimu ir suaugusiaisiais. Pažymėtina, jog mokslas Švedijoje – nemokamas (net ir privačiose mokyklose ir universitetuose), tačiau taikomas reikalavimų atitikimo principas. Pavyzdžiui, jei abiturientas planuoja studijuoti mediciną, jam reikalavimas iš mokymosi dalykų turėti ne mažesnį nei A (Lietuvoje būtų 10) vertinimų vidurkį.

Universitetų „miestelio“ Geteborge projektas

Karjeros specialistės G. Kolesnikovos vizito metu aplankytos mokyklos – bendrojo ugdymo mokykla (5-8 klasės) bei gimnazija (9-12 kl.). Bendrojo ugdymo mokykloje ugdymo karjerai specialistė kartu su Ispanijos ir Vokietijos atstovais sužinojo, jog visas dėmesys skirtas savęs pažinimo, kompetencijų išskyrimo bei pritaikymo profesinio orientavimo sričiai. Karjeros specialistė Sofia Lopez Arespang supažindino su mokyklos struktūra, specifika, savo darbo metodika bei įrankiais. Programos dalyviai turėjo galimybę stebėti klasės valandėlę, skirtą ugdymui karjerai, su 7 klasės mokiniais švedų kalba, aplankyti muzikos, technologijų, ekonomikos kabinetus, susipažinti su mokytojais bei mokiniais.

Muzikos ir technologijų kabinetai

Vėliau ugdymo karjerai specialistė su Vokietijos atstovais lankėsi gimnazijoje, kurioje tęsiamas dėmesys:

  • savęs pažinimo temai;
  • pagalbai mokiniui, siekiant profesinių tikslų, t.y. supažindinimas su Švedijos švietimo sistema, aukštosiomis mokyklomis, veiklinimo užsiėmimais. Ypatingas dėmesys skiriamas individualioms konsultacijoms.

Aplankyta gimnazija – viena didžiausių Geteborge. Išskirtinumas, jog šioje mokykloje mokosi apie 1000 mokinių, vadovauja 4 direktoriai, dirba 3 karjeros specialistai ir daugiau nei 100 pedagogų. Gimnazija pritaikyta įvairių poreikių turintiems mokiniams. Šioje ugdymo įstaigoje mokosi mokiniai iš įvairių šalių, kultūrų, socialinių padėčių, pažiūrų, todėl gimnazijos specialistė Paa Ylipaa įvardijo savo darbo specifiką kaip labai įvairialypę. Šioje pozicijoje dirbančio specialisto išskirtinumas – tolerancija visiems, dėmesys mokiniui, jo asmeninėms savybėms, vertybėms, galimybėms. Pažintinio  vizito metu sužinota, jog Švedijoje, o ypač Geteborge, akcentuojamas žinių pritaikymas praktikoje, kasdieninėje veikloje. Pastebėta tendencija, jog mokiniai labiau renkasi studijas profesinėse mokyklose arba studijas siekdami įgyti profesinio bakalauro kvalifikaciją nei aukštojo mokslo studijas (tai lemia aukšti universitetų reikalavimai).

Pažintis su karjeros specialistais Sofia ir Paa Ylipa.

Viso pažintinio vizito metu dalyviai galėjo atvirai diskutuoti apie savo atstovaujamos šalies ir Švedijos švietimo sistemų panašumus bei skirtumus, įtraukiojo ugdymo perspektyvas bei vizijas, taikomus metodus bei įrankius, vykdant jaunimo ir suaugusiųjų profesinį orientavimą savo kuruojamoje srityje, t. y. dalyviai turėjo galimybę sužinoti apie taikomas metodologijas ne tik Geteborge, bet ir Vokietijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, Ispanijoje, Estijoje bei Lietuvoje.

Tolerancijos apraiškos atsispindi ne tik kalboje,  bet ir aplinkoje -  karjeros specialistės kabinete

Atstovų iš Vokietijos (Francii), Ispanijos (Elena), Estijos (Margit), Lietuvos (Gintarė) ir Liuksemburgo (Ken) metodų pristatymai.

Vizitas užbaigtas aplankant charizmatišką suaugusiųjų rengimo centrą, kuriame savo patirtimi ir ugdymo karjerai įgūdžiais pasidalino suaugusiųjų rengimo centro atstovai.

Pažintinio vizito Geteborge dalyviai suaugusiųjų rengimo centre.

Puikios naujos pažintys, kontaktai, pažintis su karjeros ugdymo metodikomis bei įrankiais – neįkainojama patirtis, atverianti galimybes ir įkvepianti judėti pirmyn su naujomis idėjomis.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos