Matematikos mokytojos I. Jomantienės stažuotė Vienoje (Austrijoje)

Vasario 27 – kovo 3 dienomis įvyko Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) tiksliųjų mokslų mokytojų trumpoji (5 dienų) stažuotė Vienoje, Austrijoje, kurioje dalyvavo 10 atrinktų matematikos mokytojų iš skirtingų Lietuvos regionų progimnazijų ir gimnazijų.

Stažuotės metu buvo aplankytos septynios Austrijos švietimo institucijos: mokytojų rengimo centras Vienos universitete, mokykla Mittelschule Grundäckergasse, Vienos universitetinė mokytojų rengimo kolegija (Pädagogic Highschool Vienna), skėtinė mokyklų, kurias vienija programa MINT, organizacija (MINTSCHULE Austria), Švietimo ir mokslo bei mokslinių tyrimų ministerija, valstybinė benediktinų gimnazija, nepriklausomas, pelno nesiekiantis institutas EDUCULT.

Buvo susipažinta su Austrijos švietimo sistema, jos problemomis ir būdais, kaip tas problemas bandoma spręsti. Paaiškėjo, kad gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų trūkumas – Austriją ir Lietuvą vienijanti problema. Pedagoginių specialybių studentai jau nuo antro kurso kviečiami dirbti į mokyklas. Net 95 proc. pedagogikos magistro studijų studentų dirba mokyklose. Tad jiems tenka derinti mokymąsi ir darbą, todėl paskaitos vyksta po pietų ir savaitgaliais.

Austrijoje sparčiai daugėjant imigrantų skaičiui švietimo sistema susiduria su dar vienu iššūkiu – sėkmingu imigrantų vaikų integravimu į mokyklas. Todėl Austrijoje įtraukties (inkliuzinė) pedagogika apima ne tik mokinius, turinčius negalią, bet ir imigrantų vaikus, kurie Austrijos švietimo sistemoje yra labai jautrus politinis aspektas. Dėl kultūrinių, religinių, lingvistinių mokinių skirtumų dažnai kyla konfliktų. Mokyklos turi iš anksto numatyti būdus, kaip tuos konfliktus spręsti. Mokyklose yra klasių, kuriose mokiniai kalba 7–8 kalbomis, todėl labai vertinami mokytojai, mokantys kelias kalbas.

Buvo įdomu sužinoti, kad Austrijoje sukurtas stiprus profesinio mokymo sektorius. Mokiniai gana anksti nukreipiami rinktis profesiją, įtraukiami į darbo rinką. Sulaukę 19 metų, jie tampa pilnaverčiais darbo rinkos atstovais. Tik trečdalis mokinių pasirenka studijas aukštosiose mokyklose.

Stažuotės metu aplankytos ugdymo įstaigos leido iš arti pažvelgti, kaip vyksta įprastas mokymo procesas, kaip teorija siejama su praktika matematikos pamokose, kaip skatinamas mokinių kūrybiškumas ir stiprinama mokinių mokymosi motyvacija, kokie taikomi mokymo metodai pamokose.

Susitikimai, diskusijos ne tik suteikė pedagoginių idėjų, sudarė galimybes profesiniam tobulėjimui, bet ir praplėtė kultūrinį akiratį. Buvo susipažinta su lankytinomis vietomis Vienoje. Aplankytas meno muziejus Albertina, Austrijos nacionalinė biblioteka. Paskutinį stažuotės vakarą sudalyvauta koncerte, vykusiame „ Musikverein“  –  pasaulinio lygio orkestro „Wiener Philharmoniker“ namų Auksinėje salėje. Ši 150 metų senumo koncertų salė Vienoje yra laikoma pasaulio koncertų salių karūnos brangakmeniu ir daugeliui yra žinoma dėl naujametinio koncerto, sulaukiančio viso pasaulio dėmesio ir transliuojamo per televiziją sausio 1 d.

Autorius:
Inga Jomantienė

Nuotraukos:
Mokytojos Ingos Jomantienės.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos