Anglų kalbos olimpiados Vilniaus miesto etapas

2023 m. sausio  12 d. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje vyko Lietuvos (11 klasių) mokinių anglų kalbos olimpiados Vilniaus miesto etapas. Olimpiados užduotys buvo parengtos vadovaujantis Bendraisiais Lietuvos mokinių olimpiadų, konkursų bei kitų renginių nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-663.

Olimpiados tikslas ir uždaviniai buvo skatinti mokinius domėtis anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra, skatinti mokinių bendradarbiavimą naudojant jų kalbinius gebėjimus, ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, ugdyti mokinių pilietiškumą, visuomeniškumą ir atvirumą pasauliui, atpažinti ir atskleisti gabių mokinių kalbinius gebėjimus bei skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant mokinius olimpiadoms ir taikant veiksmingus metodus ugdymo procese.

Olimpiadoje dalyvavo bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų 11 (III gimnazijos) klasės mokiniai, siekiantys B2 kalbos mokėjimo lygio. Antakalnio gimnazijos anglų kalbos mokytojai, parengę užduotis, vykdė atranką mokyklos etape ir atrinko kandidatą į miesto etapą. Taigi mūsų mokyklai atstovavo geriausiai užduotis mokyklos etape atlikusi IIIf klasės mokinė Enrieta C., kurios užduotis miesto etape vertino Komisija, sudaryta iš savivaldybės švietimo padalinio atsakingų darbuotojų ir mokyklų anglų kalbos metodinių būrelių atstovų. Enrieta C. miesto etape užėmė penktą vietą, iš galimų 40 taškų surinko 35 ir yra kviečiama dalyvauti olimpiados šalies etape vasario 18 d. Mes tikime jos sėkme.

IIIf klasės mokinę Enrietą C. olimpiadai rengė anglų kalbos mokytoja metodininkė Vilija Bagdonaitė.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos