II gimnazijos klasių mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas

  • Paskelbta: 2022-11-21
  • Kategorija: Svarbu!

Gruodžio 8 dieną 18.30 val. vyks II gimnazijos klasių mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP).
  2. Dėl individualios mokinio pažangos ir profesinių siekių dermės (MIP) stebėsenos.
  3. Dėl mokymosi pagal Vidurinio ugdymo programą.
  4. Kiti klausimai.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: MS Teams, per mokinio prisijungimą.

Iki susirinkimo rekomenduojama mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) susipažinti su el. dienyne išsiųstais dokumentais ir informacija, kuri paskelbta gimnazijos interneto svetainėje https://www.antgim.lt/pupp

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos