Gimnazijoje įvyko tarpmokyklinė mokytojų metodinė konferencija ,,Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai ir galimybės“

  • Paskelbta: 2021-12-29
  • Kategorija: Renginiai

Gimnazijoje gruodžio 28 dieną įvyko Antakalnio gimnazijos ir kitų Vilniaus mokyklų mokytojų metodinė konferencija „Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos dalyvius ir pranešėjus pasveikino gimnazijos l. e. p. direktorė Rima Kuncevičienė ir pasidžiaugė, kad mokytojams pavyko nugalėti nuotolinio mokymo(si) iššūkius bei rasti tinkamus metodus perteikti mokiniams žinias. Konferencijoje 8 pranešėjai pasidalijo savo gerąja patirtimi ir sėkmės receptais mokant mokinius nuotoliniu būdu. Konferencijoje dalyvavo šie mokytojai pranešėjai: gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Žana Pliskačevska (pranešimas „Darbo su jaunimu vykdymas nuotoliniu būdu: sėkmės ir iššūkiai“), gimnazijos biologijos mokytoja Ieva Petrauskaitė (pranešimas „Įtraukusis ugdymas mokant nuotoliniu būdu - misija (ne)įmanoma?“), gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Ramutė Jablonskienė (pranešimas „Individualumo atskleidimas ir bendrystės ugdymas“), gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Asta Rinkevičienė (pranešimas „Nuotolinio mokymo ir mokymosi iššūkiai“), Antakalnio gimnazijos ir Antakalnio progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Dobravolskienė (pranešimas „Dirbtinis intelektas mokantis ir mokant užsienio kalbų: ribos ir galimybės“), Vilniaus licėjaus anglų kalbos mokytoja metodininkė Reda Nemčiūnaitė (pranešimas „Seni ir nauji nuotolinio mokymosi įrankiai“), gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Inga Jomantienė (pranešimas „Kada matematika tampa prasminga?“), lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Šiaurės licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui Anželika Keršinskienė (pranešimas ,, Adaptabilumas nuotolinio mokymo(si) metu“).

Išties gera ir smagu, kad nuotolinio mokymosi metu mokiniai dirbo su tokiais kūrybiškais mokytojais - šie pranešimai buvo ne tik apie mokytojų patirtį, bet ir apie mokinius, apie jų sėkmes ir džiaugsmą, patirtą pamokose.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos