Patvirtinta mokinių priėmimo į gimnaziją komisija

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktorės 2023 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. V-2023-31

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ANTAkALNIO GIMNAZIJĄ KOMISIJA

Rima Kuncevičienė – pirmininkė,

Jolanta Butkutė – narė - sekretorė,

Rima Dudzevičienė – narė,

Ramona Matulionienė – narė,

Žana Pliskačevska – narė.

Lina Šilaikienė atsakinga už gyventojų prašymų administravimą ir informacijos internete skelbimą.

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

Nepamirškite padėkoti autoriui