Informacija dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo

Primename, jog tėvai (globėjai, rūpintojai) Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriui ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia prašymą dėl važiavimo išlaidų kompensavimo. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Atkreipiame dėmesį, jog savivaldybė, kai jos teritorijoje yra švietimo įstaigos, važiavimo išlaidas kompensuoja kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), mokiniams, šių mokyklų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais.

Dėl prašymo pateikimo galite kreiptis į Vilniaus Antakalnio gimnazijos socialinę pedagogę Žana Pliskačevską (I korpusas, 15 kab., tel. 8 675 73805, el. p. zanap@antgim.lt).

Išsamesnė informacija apie mokinių važiavimo organizavimą ir išlaidų kompensavimą skelbiama https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a3c2342d98211e9a85be81119c7a8fa?jfwid=-pdh4ouh0e

Nepamirškite padėkoti autoriui