Informacija dėl socialinės paramos mokiniams ir mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Išsamesnė informacija apie socialinės paramos mokiniams skyrimo sąlygas ir prašymų pateikimą skelbiama

 https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/socialine-parama-mokiniams-2021-2022-mokslo-metais/

Savivaldybė važiavimo išlaidas kompensuoja kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių) mokiniams, kurie darbo dienomis važiuoja į mokyklą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais.

Primename, jog tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo. Kartu pridedama ir pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.

Dėl prašymo pateikimo galite kreiptis į Vilniaus Antakalnio gimnazijos socialinę pedagogę Žana Pliskačevską (I korpusas, 15 kab., tel. 8 675 73805, el. p. zanap@antgim.lt).

Išsamesnė informacija apie mokinių važiavimo organizavimą ir išlaidų kompensavimą skelbiama

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a3c2342d98211e9a85be81119c7a8fa?jfwid=-pdh4ouh0e

 

Nepamirškite padėkoti autoriui