Informacija dėl socialinės paramos mokiniams ir mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo

Nuo liepos 1 d. prasidėjo prašymų dėl socialinės paramos mokiniams (paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo) 2020/2021 mokslo metams priėmimas. Prašymus priima Socialinių išmokų skyriaus specialistai. Atkreipiame dėmesį, kad dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d.

Išsamesnė informacija apie socialinės paramos mokiniams skyrimo sąlygas skelbiama https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas


Primename, jog tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklų vadovams ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 dienos pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Dėl prašymo pateikimo galite kreiptis į Vilniaus Antakalnio gimnazijos socialinę pedagogę Žaną Pliskačevską (I korpusas, 15 kab., tel. 867573805).

Išsamesnė informacija apie mokinių važiavimo organizavimą ir išlaidų kompensavimą skelbiama

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0a3c2342d98211e9a85be81119c7a8fa?jfwid=-pdh4ouh0e

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos