Informacija BE laikysiantiems eksternams

INFORMACIJA BRANDOS EGZAMINUS LAIKYSIANTIEMS EKSTERNAMS

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Reikalavimai kandidatams ir atsakomybė.

Visa informacija apie Brandos egzaminus ir jų tvarkaraščius: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė:

tel. 8 682 18478, el. p. rimakunc@gmail.com

 

Nepamirškite padėkoti autoriui