Bendradarbiavimas dėl kilnių tikslų

Jau ketvirtus metus tęsiasi gimnazijos bibliotekos bendravimas su Valstybine lietuvių kalbos komisija (VLKK). Kartu rengiame viktorinas lietuvių kalbos ir istorijos pamokoms paįvairinti, taip siekiame sužadinti didesnį jaunimo domėjimąsi savo gimtąja kalba ir lietuvių tautos bei valstybės istorija. Svarbiausios istorinės datos, susijusios su šventėmis (Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji) tarsi įrėmina lietuvių kalbos dienas - laikotarpį, kada gimnazijoje išskirtinis dėmesys skiriamas kalbai ir istorijai. Vienas iš bibliotekos tikslų yra prisidėti prie sklandaus ugdymo proceso vykdymo. Šiemet bibliotekos iniciatyva buvo surengtos 7 lietuvių kalbos ir literatūros pamokos - viktorinos „Apie Tėvynę ir jos kalbą“ įvairioms klasėms ir klasių grupėms. Taip pat dviem III klasių gimnazistų grupėms pravesta viktorina, skirta istorijos pamokoms „Esame kartu. Istorija: kultūra, lietuvių kalba, asmenybės“. Be minėtų viktorinų, kvietėme gimnazijos  bendruomenę – mokinius ir mokytojus – dalyvauti VLKK organizuotoje akcijoje „Renkame 2021 metų žodį ir 2021 metų posakį“. Visada yra gerai, kai pastangos suvienijamos bendriems jaunimo  ugdymo tikslams. Dėkojame VLKK ir mokytojams už bendradarbiavimą.

Nuotraukos:
I. Kryžanauskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos