Savaitės renginių planas

Balandžio 12–16 dienomis GIMNAZIJOJE

(visi renginiai vyksta nuotoliniu būdu)

PIRMADIENIS (balandžio 12 diena)

 • Mokinių Tarybos (MT) aktyvo ir klasių seniūnų susirinkimas.
 • Administracijos susirinkimas.

ANTRADIENIS (balandžio 13 diena)

 • Atvirų durų valanda gimnazijoje.
 • Elektroninis nuotolinis matematikos pasiekimų pasitikrinimo testas IV gimnazijos klasių mokiniams (centralizuotai organizuoja NŠA).
 • Ugdymo skyriaus vedėjos V. Kriščiūnienės susitikimas su pagalbos mokiniui ir ugdymo karjeros specialistais dėl iškilusių problemų sprendimo ir pagalbos teikimo I-II klasių mokiniams, mokantis nuotoliniu būdu.
 • D. Vėželienė dalyvauja Biologijos brandos darbų vertinimo komisijos darbe.
 • V. Kriščiūnienė dalyvauja Vilniaus Licėjaus istorijos mokytojos, siekiančios įgyti istorijos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, pamokų stebėjime ir praktinės veiklos vertinime.

TREČIADIENIS (balandžio 14 diena)

 • If ir Ih klasių mokiniai, besimokantys technologijų Tekstilės, Mitybos ir Dizaino sričių, dalyvauja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto organizuojamoje pamokoje ,,Ar gali greitas maistas tapti sveikatai palankios mitybos dalimi?“, lektorė Elena Grinė. Mokytoja E. Skupienė.
 • If klasės mokiniai, besimokantys technologijų Tekstilės, Mitybos ir Dizaino sričių, dalyvauja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto organizuojamoje pamokoje ,,Kas yra tinkamas maitinimasis?“, lektorė dr. Inga Kepalienė. Mokytoja E. Skupienė.
 • J. Butkutė dalyvauja mokymuose profesinio orientavimo specialistams su LAMA BPO.
 • R. Matulionienė dalyvauja seminare „Moderniosiomis technologijomis ir tyrinėjimu grįstas efektyvus iSTEAM mokymas (-is)“.

KETVIRTADIENIS (balandžio 15 diena)

 • II gimnazijos klasių mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo.
 • Ia, Ic, Id ir If klasių mokiniai dalyvauja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto organizuojamoje nuotolinėje pamokoje ,,Kaip mus veikia reklama?“, lektorė Rasa Miakinkovienė. Mokytojai E. Skupienė, A. Mikalonis.
 • Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo A. Radevič paskaita apie elektronines patyčias bei teisines pasekmes IIf, IIh gimnazijos klasių mokiniams. Gimnazijoje organizuoja Ž. Pliskačevska.
 • Klasės valandėlę IVa klasės mokiniams ,,Ypatingi žmonės tarp mūsų“, veda klasės vadovė G. Kairienė.
 • Diskusiją IVb klasės mokiniams ,,Mano karjeros interesai“, veda klasės vadovė J. Čepaitė.
 • Klasės valandėlę IVf klasės mokiniams „Kaip suvaldyti egzaminų baimę?“, veda klasės vadovė R. Radavičienė.
 • Klasės valandėlę IVh klasės mokiniams „Sprendimų priėmimo sunkumų įvertinimas planuojant karjerą“ veda klasės vadovė R. Jablonskienė.
 • Ž. Pliskačevska dalyvauja socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupės susitikime.

PENKTADIENIS (balandžio 16 diena)

 • Biologijos bandomasis VBE. Mokytoja B. Šinkūnaitė.
 • V. Kriščiūnienė dalyvauja Vilniaus Licėjaus istorijos mokytojos, siekiančios įgyti istorijos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, pamokų stebėjime ir praktinės veiklos vertinime.

VISĄ SAVAITĘ

 • Antras signalinis pusmetis IV gimnazijos klasių mokiniams.
 • Virtualios reputacijos gerinimo akcija „DAROM kitaip“. Dalyvauja I-III gimnazijos klasių mokiniai. Inicijuoja VAG socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska.
 • Europos Statistikos Konkurso 2021 Nacionalinio etapo baigiamoji dalis (ataskaitos analizė, nugalėtojų skelbimas). Dalyvauja IIf ir IVf klasių komandos. Mokytoja R. Radavičienė.
 • R. Kostiukas dalyvauja menų (muzikos ir kompiuterių muzikos technologijų) mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbe Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje.
VISĄ MĖNESĮ
 
Atnaujinta: 2021-04-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų I-III kl. mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.