Savaitės renginių planas

 

Kovo 27-balandžio 1 dienomis GIMNAZIJOJE

PIRMADIENIS (kovo 27 diena)

 • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita abiturientams.
 • Mokinių ugdymo karjerai pamokos (organizuoja ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova):
  • IV f, IV h gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja ISM paskaitoje „4 dalykai, kuriuos turi žinoti kiekvienas moksleivis prieš pradėdamas studijuoti.
  • IV f, IV h gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja AB Šiaulių banko atstovų paskaitoje „Finansinis raštingumas“.
  • II a, II b gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja Užimtumo tarnybos atstovės paskaitoje „Situacija darbo rinkoje“.
  • II a, III f, III h, gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegijos atstovų informaciniame renginyje „Atvirų durų diena“.
  • I a, I b, II d gimnazijos klasių mokinių išvyka į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją.
 • Lytiškumo žaidimo ,,Lytiškumo kurpinė“ pristatymas ir interaktyvi ekspozicija 38 kabinete su galimybe žaisti pertraukų metu. Mokytoja I. Petrauskaitė.
 • L. Vilčinskienė dalyvauja gimnazijų psichologų metodiniame susirinkime VPPT.
 • Dailės mokytoja A. Šulskutė dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.

ANTRADIENIS (kovo 28 diena)

 • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita abiturientams.
 • Bendradarbiavimo sutarties su Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centru (buvusiu MC „Žirmūnai“) pasirašymas. Direktorė A. Keršinskienė.
 • I f, II b, II c, III f, III h gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja Jaunimo informavimo ir konsultavimo centro paskaitoje. Organizuoja ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova
 • Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ paskaita IIIa, III b, III c gimnazijos klasių mokiniams ,,Valgymo sutrikimai bei sutrikęs ir intuityvusis valgymas“. Organizuoja socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska.
 • Ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova dalyvauja mokymuose „Karjeros kompetencijų ugdymas“.
 • Mokytojų susirinkimas.

TREČIADIENIS (kovo 29 diena)

 • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita abiturientams.
 • Bendradarbiavimo sutarties su Vilniaus universitetu pasirašymas. Direktorė A. Keršinskienė.
 • Mokinių ugdymo karjerai pamokos (organizuoja ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova):
  • IV a, IV c, IV h, IV f gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja Vilniaus Universiteto fakultetų atstovų renginyje „Atvirų durų diena gimnazijoje“ ir bendradarbiavimo sutarties su Vilniaus universitetu pasirašyme.
  • IV h gimnazijos klasės mokiniai dalyvauja profesinio orientavimo pamokoje „Pažink gydytojo profesiją“ VŠĮ „Antakalnio poliklinika“ patalpose.
  • I d gimnazijos klasės mokiniai dalyvauja TECHIN renginyje „Atvirų durų diena Antakalnio gimnazijoje“.
  • III a, III b, III c gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja Invaldos grupės IT vadovas Vytauto Imbraso paskaitoje „Mano sėkmės istorija“.
 • Tarpklasinės I-II gimnazijos klasių mokinių tinklinio varžybos. Mokytojas K. Mieželis.
 • Ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova dalyvauja mokymuose „Karjeros kompetencijų ugdymas“ ir profesinio orientavimo platformos mokymuose „Mokinio paskyros kūrimas“
 • Dailės mokytoja A. Šulskutė dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.

KETVIRTADIENIS (kovo 30 diena)

 • Enrieta C. (III f) ir biologijos mokytoja R. Kalvaitienė dalyvauja 55-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etape.
 • Mokytoja I. Jomantienė dalyvauja ir skaito pranešimą NŠA organizuojamoje savirefleksijos dienoje po užsienio stažuotės Austrijoje.
 • I-II G klasių mokinių atstovai dalyvauja savanorystės veikloje Litexpo parodoje „Karjera ir studijos“.
 • Klasės valandėlę - diskusiją „Emocijų atpažinimas ir valdymo būdai“ I f gimnazijos klasės mokiniams, veda klasės vadovė V. Bliznikienė.
 • Klasės valandėlę „Stresas. Kaip jį įveikti?“ IV c gimnazijos klasės mokiniams, veda klasės vadovė J. Butkutė.
 • Dailės mokytoja A. Šulskutė dalyvauja MO muziejaus ir Britų Tarybos projekte „Vizualinio mąstymo mainai mene: MOkytojų projektas III“.
 • Bibliotekininkė I Kryžanauskienė dalyvauja UAB „Ateities mokykla“ atnaujintų biologijos, istorijos, matematikos vadovėlių 9 (I gimnazijos) klasei pristatyme.
 • VGK susirinkimas.

PENKTADIENIS (kovo 31 diena)

 • Hadis H. (III h) ir užsienio (vokiečių) kalbos mokytoja A. Dobravolskienė dalyvauja mokinių rašinių konkurso „Mes esam NATO“ apdovanojimų ceremonijoje LR Seime.
 • Enrieta C. (III f) ir biologijos mokytoja R. Kalvaitienė dalyvauja 55-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etape.
 • Galimų psichologinio smurto darbe atvejų nagrinėjimo komisijos susirinkimas.
 • I-II G klasių mokinių atstovai dalyvauja savanorystės veikloje Litexpo parodoje „Karjera ir studijos“
 • Bibliotekininkė I Kryžanauskienė dalyvauja UAB „Ateities mokykla“ atnaujintų biologijos, istorijos, matematikos vadovėlių 9 (I gimnazijos) klasei pristatyme.

ŠEŠTADIENIS (balandžio 1 diena)

 • Enrieta C. (III f) ir biologijos mokytoja R. Kalvaitienė dalyvauja 55-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etape.

VISĄ SAVAITĘ:

 • Penktasis II f gimnazijos klasės mokinių metinio projekto ,,Kalbėkime taisyklingai“ testas bendruomenei. Pavasario tema, rungtis - rašyba. Mokytoja V. Gansiniauskaitė.
 • I-II gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja Kauno švietimo inovacijų centro organizuojamoje respublikinėje 1-12 kl. mokinių iniciatyvoje ,,Mano sėkmės istorija“, skirtoje paminėti mėnesį be patyčių. Socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska.
 • I-II gimnazijos klasių mokiniai dalyvauja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus „Šiltų apsilankymų“ programoje (vienišiems senjorams) - velykinių sveikinimų atvirukų piešime/ gamyboje. Mokytojos R. Juchnevičienė, A. Šulskutė.
 • Tarpklasinės I ir II-IV gimnazijos klasių merginų tinklinio varžybos. Mokytoja R. Juchnevičienė.
 • Tarpklasinės I-IV gimnazijos klasių berniukų futbolo varžybos. Mokytojas Š. Ragauskas.

VISĄ MĖNESĮ:

 • Pauliaus K. (I a) piešinių paroda gimnazijos bibliotekos skaitykloje. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Mildos V. (IIe) piešinių paroda „Esperanto komiksai“ gimnazijos bibliotekos skaitykloje. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Smiltės P. (IIe) piešinių paroda „Kompozicijos“ gimnazijos bibliotekos skaitykloje. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Knygų paroda gimnazijos bibliotekos skaitykloje „Vilnius knygose“, skirta Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metams. Bibliotekininkė I. Kryžanauskienė.
 • Įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo ir Vilniaus m. savivaldybės bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas.
 • MIP „Mokinių motyvavimas dirbti pamokoje ir siekti aukštesnių rezultatų“ stebėsena I f G kl.
 • MIP „Individualios mokinio pažangos ir profesinių siekių dermė“ stebėsena II G klasėse.
 • III gimnazijos klasių mokiniai, besimokantys ekonomikos ir verslumo, dalyvauja ISM universiteto projekte „ISM verslo klasė“. Mokytojas P. Jurkuvėnas.
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“ I-II G kl. mokiniams įgyvendina Ž. Pliskačevska, L. Vilčinskienė, klasių vadovai.

 

Atnaujinta: 2023-03-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.