Savaitės renginių planas

Lapkričio 28-gruodžio 2 dienomis GIMNAZIJOJE

PIRMADIENIS (lapkričio 28 diena)

 • Asmeninių įgūdžių ugdymo užsiėmimą „Savęs pažinimas. Kaip tai siejasi su profesijos pasirinkimu“ II b gimnazijos klasės ir III abc gimnazijos klasių laikinosios grupės mokiniams veda ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova.
 • Asmeninių įgūdžių ugdymo užsiėmimą III abc gimnazijos klasių laikinosios grupės mokiniams „Profesijos pasirinkimas“ veda ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova.
 • Atvirą lietuvių kalbos ir literatūros pamoką IV h gimnazijos klasės mokiniams „Vytauto Mačernio biografija ir dvasinė branda“ veda lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Jablonskienė.
 • A. Dobravolskienė dalyvauja tarptautinėje paskaitoje–seminare „Kalbinis ir estetinis mokymasis per meną mokyklos ir muziejaus sąveikoje“.
 • Gimnazijos psichologė L. Vilčinskienė dalyvauja gimnazijų psichologų metodiniame susirinkime VPPT.
 • Švietimo pagalbos specialistė L. Vilčinskienė ir Ž. Pliskačevska dalyvauja informaciniame seminare „Jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas: iššūkiai ir reagavimas“, kurį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

ANTRADIENIS (lapkričio 29 diena)

 • Gimnazijos atstovai (III h gimnazijos klasės mokiniai) dalyvauja iškilmingame Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko - Vanago žūties 65-ųjų metinių pagerbimo ceremonijoje Antakalnio kaponėse. Mokytojos V. Kriščiūnienė, J. Puškorienė.
 • Istorijos pamoka KITAIP: III cf gimnazijos klasių istorijos A kurso laikinosios grupės mokiniai dalyvauja orientaciniame miesto žygyje, skirtame Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko - Vanago žūties 65-osioms metinėms paminėti. Mokytojai V. Kriščiūnienė, N. Junevičius.
 • Dorinio ugdymo (tikybos) pamoką „Advento skaitymai“ I f klasės mokiniams gimnazijos bibliotekos skaitykloje veda mokytoja D. Šostakienė.
 • Stalo žaidimų popietė, skirta Draugo dienai paminėti. Organizuoja socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska ir mokytojai K. Mieželis, Š. Ragaukas.
 • Direktorė A. Keršinskienė ir ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova dalyvauja susitikime su profesinio rengimo centro „Žirmūnai“ atstovais dėl bendradarbiavimo sutarties sudarymo.

TREČIADIENIS (lapkričio 30 diena)

 • Diskusiją „Mokymosi motyvacijos didinimas, ryšys su karjera“ II b gimnazijos klasės mokiniams veda klasės vadovas R. Černiauskas.
 • Intervizijos metodo taikymas pedagoginių darbuotojų profesinei kompetencijai stiprinti (atvejų aptarimai). Organizuoja socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska ir dorinio ugdymo (etikos) mokytojas M. Juocevičius.

KETVIRTADIENIS (gruodžio 1 diena)

 • Dorinio ugdymo (tikybos) pamoka „Advento skaitymai“ I c gimnazijos klasės mokiniams gimnazijos bibliotekos skaitykloje veda mokytoja D. Šostakienė.
 • Atvirą pamoką III acfh gimnazijos  klasių biologijos A kurso laikinosios grupės mokiniams „Ląstelinis kvėpavimas“ veda biologijos mokytoja R. Kalvaitienė.
 • Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytojo, siekiančio įgyti mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, praktinės ir metodinės veiklos vertinime dalyvauja mokytoja V. Kriščiūnienė.
 • Socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska dalyvauja Socialinių mokslų kolegijos organizuojamoje paskaitoje „Mano klasėje mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių“.
 • Ugdymo karjerai specialistė G. Kolesnikova dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru organizuojamoje konferencijoje „Profesinis orientavimas: iššūkiai ir perspektyvos“.

PENKTADIENIS (gruodžio 2 diena)

 • II G kl. mokiniai dalyvauja Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ įgyvendinamo Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“.  VU lektorių paskaita II a ir II b G kl. mokiniams „Lyčių lygybė“. Gimnazijoje projekto veiklas organizuoja visuomenės sveikatos specialistas.

VISĄ SAVAITĘ:

 • I signalinis pusmetis: lapkričio 24-29 dienomis.
 • Dalykų mokytojų konsultacijų tėvams ir trišalių pokalbių dienos.
 • Mokinių senatas dalyvauja Erasmus+ jaunimo mainuose „Masters of the serious game. Serious gaming for the local community“ Lenkijoje. Organizuoja asociacija „Tavo Europa“. Mokytoja N. Gladčenko.
 • Tarpklasinės I gimnazijos klasių merginų tinklinio varžybos. Mokytoja R. Juchnevičienė.

VISĄ MĖNESĮ:

 • Jaunosios kartos tapytojos Godos Lukaitės personalinė tapybos darbų paroda „Erdvė ir laikas“ II korpuso antrame aukšte.
 • III-IV G kl. mokinių piešinių paroda dailės kabinete. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Ugnės S. (III h) aliejinės tapybos darbų paroda gimnazijos bibliotekos skaitykloje. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Eglės B. (IV h) piešinių paroda III korpuso 2 aukšte. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Paroda „Naujos knygos“ gimnazijos bibliotekoje. Bibliotekos vedėja I. Kryžanauskienė.
 • Knygų paroda „Knygos sielai“ gimnazijos bibliotekos skaitykloje. Bibliotekos vedėja I. Kryžanauskienė.
 • Įvaria technika mokinių pagamintų kalėdinių atvirukų paroda „Kalėdų belaukiant“ gimnazijos bibliotekos skaitykloje. Bibliotekos vedėja I. Kryžanauskienė.
 • Įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas.
 • MIP „Mokinių motyvavimas dirbti pamokoje ir siekti aukštesnių rezultatų“ stebėsena I f G kl.
 • MIP „Individualios mokinio pažangos ir profesinių siekių dermė“ stebėsena II G kl.
 • III gimnazijos klasių mokiniai, besimokantys ekonomikos ir verslumo, dalyvauja ISM universiteto projekte „ISM verslo klasė“. Mokytojas P. Jurkuvėnas.
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“ I-II G kl. mokiniams įgyvendina Ž. Pliskačevska, L. Vilčinskienė, klasių vadovai.
 • Dalyvaujama Vilniaus visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“ įgyvendinamo Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekte II gimnazijos klasių mokiniams „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“.

 

Atnaujinta: 2022-11-29
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40