Savaitės renginių planas

Spalio 18-22 dienomis GIMNAZIJOJE

PIRMADIENIS (spalio 18 diena)

 • Geros savijautos programa „Jausti legalu: tinkama jausmų raiška“ Id kl. mokiniams. Organizuoja MB „Tavo sūpynės“.
 • Ugdymo skyriaus vedėja V. Kriščiūnienė dalyvauja atviroje paskaitoje „Pilietinis dalyvavimas ir atsakomybė“. Paskaitą organizuoja VDU ŠA PTI. Lektorius - prof. dr. Liudas Mažylis.
 • Prevencinis užsiėmimas IIb kl. mokiniams pagal Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu“ tema „Pasitikėjimas savimi". Gimnazijos psichologė L. Vilčinskienė.
 • Ugdymo karjerai pamoka su socialine pedagoge (profesinio orientavimo testų atlikimas).

ANTRADIENIS (spalio 19 diena)

 • VGK susirinkimas. Soc. pedagogė Ž. Pliskačevska ir ugdymo skyriaus vedėja V. Kriščiūnienė.
 • Geografijos diagnostinis kontrolinis darbas If kl. mokiniams. Mokytoja J. Čepaitė.
 • L. e. direktoriaus pareigas R. Kuncevičienė dalyvauja Vilniaus m. savivaldybės mokyklų vadovų mokymuose „Hibridinio mokymo priemonės“, kuriuos organizuoja įmonė BMK.

TREČIADIENIS (spalio 20 diena)

 • Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas IV klasių mokiniams.
 • Geografijos diagnostinis kontrolinis darbas Ib kl. mokiniams.

KETVIRTADIENIS (spalio 21 diena)

 • Gimnazijos soc. pedagogė Ž. Pliskačevska dalyvauja Mokyklų socialinių pedagogų atvejų aptarimo grupės renginyje. Organizuota VPPT.
 • Geros savijautos programa „Komandiškumo pagrindai“ Ih kl. mokiniams. Organizuoja MB „Tobulėjimo sprendimai“.
 • KASTU informacinis pranešimas IV gimnazijos klasių mokiniams apie studijų sąlygas užsienio universitetuose. Ugdymo karjerai specialistė J. Butkutė.
 • Klasės valandėlė - diskusija „Tolerancijos ribos“ If kl. mokiniams. Klasės vadovė J. Čepaitė.
 • Klasės valandėlė - diskusija „Tolerancija. Tolerancijos ribos“ IIh kl. mokiniams. Klasės vadovė J. Puškorienė.
 • Klasės valandėlė IIIh kl. mokiniams ,,Profesinės karjeros planavimo ypatumai III gimnazijos klasių mokiniams“. Klasės vadovė K. Maliejūtė.
 • Gimnazijos mokiniai dalyvauja EBPO PISA tarptautiniame penkiolikmečių mokinių gebėjimų tyrime, kurį inicijuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Ugdymo skyriaus vedėja V. Kriščiūnienė; informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas E. Deviatnikovas.
 • Ugdymo skyriaus vedėja R. Dudzevičienė dalyvauja PAVADUOTOJŲ AKADEMIJOS nuotoliniame seminare „Asertyvus mokytojas ir mokykla: pagrindiniai elgesio modeliavimo žingsniai“.

PENKTADIENIS (spalio 22 diena)

 • Geros savijautos programa „Mokyklinio amžiaus vaikų streso įveikos įgūdžių lavinimas“ IVh kl. mokiniams. Lektorė D. Vietrinienė.
 • Ugdymo skyriaus vedėjos V. Kriščiūnienės susitikimas su gimnazijos socialine pedagoge ir psichologe dėl I klasių mokinių adaptacijos ir I-II klasių mokinių GEROS SAVIJAUTOS programos įgyvendinimo.
 • Ugdymo skyriaus vedėja V. Kriščiūnienė dalyvauja respublikiniame forume „Konstitucijos sąsajos su Lietuvos valstybingumu“.

VISĄ SAVAITĘ:

 • Metinių projektų temų pasiūla ir derinimas su I gimnazijos klasių mokiniais, grupių sudarymas ir pasirinktų temų sąrašų parengimas.
 • Socialinės-pilietinės veiklos dienos – savitvarkos savaitė.

VISĄ MĖNESĮ:

 • Lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos mokytojai dalyvauja PUPP vertintojų mokymuose, kuriuos organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra.
 • Fotomenininko Andriaus Repšio fotografijų paroda „Žmogus - paukštis“. Bibliotekos vedėja I. Kryžanauskienė.
 • Individualūs pokalbiai su vėluojančiais į pamokas, mokyklą nereguliariai lankančiais ar  jos nelankančiais mokiniais (pagal poreikį ir su jų tėvais). Skyrių vedėjos R. Dudzevičienė ir V. Kriščiūnienė.
 • Gimnaziją baigusių mokinių piešinių „Rudens natiurmortas“ paroda. Mokytoja A. Šulskutė.
 • Savanoriška veikla: Antakalnio kapinių tvarkymas. Soc. pedagogė Ž. Pliskačevska ir klasių vadovai.
 • IIIabcfh mokinių, besimokančių fotografiją pagal Bk programą, fotokoliažų paroda. Mokytojas A. Mikalonis.
 • Gimnazijos mokytojų piešinių ant stiklo paroda „Išlaisvintas kūrybiškumas!“.

 

Atnaujinta: 2021-10-15
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 - 13.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki rudens atostogų mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid