Savaitės renginių planas

PIRMADIENIS (sausio 24 diena)

 • Ugdymo skyriaus vedėja V. Kriščiūnienė dalyvauja mokymuose „Mobingas švietimo įstaigoje“. Organizatorius – Pedagogas.lt.

ANTRADIENIS (sausio 25 diena)

 • Netradicinės istorijos ir pilietiškumo pamokos „Vilniui–699“, skirtos Vilniaus pagarsinimo dienai (Vilniaus gimtadieniui) paminėti. Istorijos mokytojai.

TREČIADIENIS (sausio 26 diena)

 • Socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska ir ugdymo karjerai specialistė J. Butkutė dalyvauja ŠMSM viešoje konsultacijoje dėl profesinio orientavimo sistemos tobulinimo.
 • Susitikimas su rašytoju, Vilniaus istorijos tyrinėtoju Dariumi Pocevičiumi, skirtas Vilniaus miesto gimtadieniui paminėti. Dalyvauja III klasių mokiniai (istorija A kursas) ir Ib klasės mokiniai (geografija).
 • Matematikos konkurso „Pangea 2022“ I etapas. Dalyvauja I–II gimnazijos klasių mokiniai. Mokytoja I. Jomantienė.
 • IV klasių mokiniai dalyvauja susitikime su ISM atstove Aiste Rimkute „Kaip pristatyti save: CV ir motyvacinio laiško rašymo mokymai“. Ugdymo karjerai specialistė J. Butkutė.

KETVIRTADIENIS (sausio 27 diena)

 • Mokinių tarybos susirinkimas.
 • Neformalus užsiėmimas Ia klasės mokiniams „Emocinė sveikata“. Veda Atviro jaunimo centro „Žalianamis“ darbuotoja.
 • If klasės diskusija „Vaikų privatumo apsauga internete“. Klasės vadovė J. Čepaitė.
 • IId klasės valandėlė – I pusmečio rezultatų aptarimas, įsivertinimas. Klasės vadovė G. Tijūšienė.
 • IVf klasės valandėlė – I pusmečio rezultatų aptarimas ir įsivertinimas. Klasės vadovė V. Bliznikienė.
 • IIIc klasės valandėlė – I pusmečio rezultatų aptarimas, įsivertinimas. Klasės vadovė J. Butkutė.
 • Matematikos konkurso „Pangea 2022“ I etapas. Dalyvauja I–II gimnazijos klasių mokiniai. Mokytoja I. Jomantienė.
 • Rusų (užsienio) kalbos olimpiados I etapas. Dalyvauja II–III kl. mokiniai. Rusų kalbos mokytojos.
 • Pedagoginių darbuotojų intervizijos (atvejų aptarimai). Socialinė pedagogė Ž. Pliskačevska ir mokytojas M. Juocevičius.

VISĄ SAVAITĘ:

 • Lankomumo suvestinių analizė, susitikimai su klasių vadovais, sprendimų dėl tolimesnių veiksmų, sprendžiant konkrečios klasės mokinių mokyklos lankymo problemas, priėmimas. Ugdymo skyrių vedėjos V. Kriščiūnienė ir R. Dudzevičienė.
 • I–IV gimnazijos klasių vadovų parengtų I pusmečio ataskaitų analizė, rezultatų aptarimas. Ugdymo skyrių vedėjos V. Kriščiūnienė ir R. Dudzevičienė.
 • Individualūs pokalbiai su mokiniais, I pusm. turinčiais neigiamų įvertinimų. Ugdymo skyrių vedėjos V. Kriščiūnienė ir R. Dudzevičienė.

VISĄ MĖNESĮ:

 • II klasių vadovai, dalykų mokytojai ir ugdymo skyriaus vedėja R. Dudzevičienė įgyvendina „Individualios mokinio pažangos ir profesinių lūkesčių dermės“ numatytas veiklas.
 • II klasių mokiniai rengia individualius ugdymo planus. Ugdymo skyriaus vedėja R. Dudzevičienė, klasių vadovai.
 • MIP „Mokinių motyvavimas dirbti pamokoje ir siekti aukštesnių rezultatų“. Id klasės vadovė A. Rinkevičienė ir dalykų mokytojai.
 • Abiturientai laiko menų MBE. Menų mokytojai.
 • II klasių mokiniai ruošiasi lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) PUPP. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos.
 • Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė, Metodinė taryba, R. Kuncevičienė, Š. Vitkus pildo bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2021 m. m. (2021 m.) įsivertinimo ir pažangos anketą ir pateikia NŠA.
 • Nuotraukų ir knygų paroda gimnazijos bibliotekoje „Lietuva eina laisvės keliu“, skirta sausio 13-ajai.
 • Mokinių įvairiomis technikomis atliktų darbų paroda „Mokinių sukurti atvirukai“. Gimnazijos bibliotekos vedėja I. Kryžanauskienė.
 • Video filmas „Aš dėkoju Laisvės gynėjams“ Vilniaus Antakalnio gimnazijoje. Mokytoja V. Bagdonaitė.

 

Atnaujinta: 2022-01-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki žiemos atostogų mokiniams liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid