Savaitės renginių planas

Birželio 27-30  dienomis GIMNAZIJOJE VYKSTA

PIRMADIENIS (birželio 27 diena)

 • Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas.
 • Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas.
 • Klasių valandėlės I-II klasių mokiniams, atsiskaitymas su biblioteka.

ANTRADIENIS (birželio 28 diena)

 • Pedagogų informacinis susirinkimas.
 • Klasių valandėlės I-II klasių mokiniams, atsiskaitymas su biblioteka.
 • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas.
 • Pedagogai dalyvauja seminare „Kelias į sėkmingą bendradarbiavimą mokykloje per empatiją ir atjautą sau“. Organizuoja Mokyklų tobulinimo centras.
 • Nuotoliniai Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių mokymai saugos ir teisės klausimais.

TREČIADIENIS (birželio 29 diena)

 • Pedagogai dalyvauja VŠĮ Trakų švietimo centro mokymuose „Šiuolaikiškas ir inovatyvus bendravimas su vaikais ir tėvais“.

KETVIRTADIENIS (birželio 30 diena)

 • Dorinio ugdymo, socialinio ugdymo sričių mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

VISĄ SAVAITĘ:

 • Mokytojos V. Bagdonaitė, L. Ramanauskienė, V. Patackaitė dalyvauja užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalių VBE kandidatų darbų vertinimo komisijos darbe.
 • Mokytoja M. Poškienė dalyvauja matematikos VBE kandidatų darbų vertinimo komisijos darbe.
 • Mokytoja J. Puškorienė dalyvauja istorijos VBE kandidatų darbų vertinimo komisijos darbe.
 • Mokytoja R. Matulionienė dalyvauja fizikos VBE kandidatų darbų vertinimo komisijos darbe.

 

Atnaujinta: 2022-06-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.00 - 14.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Gimnazijoje dirba 90-100% darbuotojų su imunitetu nuo Covid